Медична реформа в Донецькій області: перспектива або глухий кут?

Медична реформа в Донецькій області: перспектива або глухий кут?

Вплив медичної спільноти, органів місцевого самоврядування та громадян на перебіг пілотного експерименту в системі охорони здоров’я Донецької області є мізерним, що несе прямі загрози для результативності реформування. Про це йдеться в публічному зверненні  експертної групи ініціативи «Залучення громадського та експертного потенціалу регіону до процесу впровадження медичної реформи в Донецькій області» до заступника голови – начальника головного управління охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації О.Б. Петряєвої.

Експертна група протягом листопада-грудня 2011 року провела 5 засідань,  в межах яких були заслухані доповіді посадових осіб головного управління охорони Донецької облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування, профспілкових організацій, асоціацій пацієнтів, ініціативних груп громадян з міст та районів області.

Вплив медичної спільноти, органів місцевого самоврядування та громадян на перебіг пілотного експерименту в системі охорони здоров’я Донецької області є мізерним, що несе прямі загрози для результативності реформування. Про це йдеться в публічному зверненні  експертної групи ініціативи «Залучення громадського та експертного потенціалу регіону до процесу впровадження медичної реформи в Донецькій області» до заступника голови – начальника головного управління охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації О.Б. Петряєвої.

Експертна група протягом листопада-грудня 2011 року провела 5 засідань,  в межах яких були заслухані доповіді посадових осіб головного управління охорони Донецької облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування, профспілкових організацій, асоціацій пацієнтів, ініціативних груп громадян з міст та районів області. Був проведений аналіз  Плану-графіку заходів щодо проведення експерименту з реформування системи охорони здоров’я у Донецькій області на 2011-2013 роки на предмет відображення в ньому механізмів залучення громадськості.
На підставі проведеної роботи експертна група ініціативи «Залучення громадського та експертного потенціалу регіону до процесу впровадження медичної реформи в Донецькій області» дійшла до попереднього висновку, що ключовим викликом у реалізації пілотного експерименту в системі охорони здоров’я Донецької області є недостатній рівень залучення громадськості та цільових груп до процесу прийняття рішень,  які стосуються процесу реформування.
Вказана проблема має в Донецькій області наступні прояви:
1.    План-графік заходів щодо проведення експерименту з реформування системи охорони здоров’я у Донецькій області на 2011-2013 роки не містить дієвих форм та механізмів консультацій із медичною професійною спільнотою, органами місцевого самоврядування, іншими зацікавленими сторонами.
2.    Не дивлячись на свій статус, пілотний експеримент  в системі охорони здоров’я Донецької області не має  публічних та зрозумілих для усіх зацікавлених сторін механізмів корекції  запланованих заходів та  строків їх виконання;
3.    Залучення асоціацій та профспілкових організацій  до процесу прийняття рішень в системі охорони здоров’я має, здебільшого, формальний та декларативний характер. У професійній спільноті фіксується високий рівень недовіри  до задекларованих завдань пілотного експерименту,  у середовищі  медичних працівників  формується внутрішній спротив щодо зусиль, які здійснюються органами влади. Професійна  спільнота  має негативні очікування щодо  дотримання власних трудових прав.
4.    У Донецькій області спостерігається надмірна централізація  функцій та повноважень у процесі прийнятті рішень, які стосуються впровадження пілотного експерименту в системі охорони здоров’я. Органи місцевого самоврядування на практиці мають незначний  вплив  на прийняття рішень в межах пілотного експерименту, що  змушує їх займати пасивну позицію виконавця в процесі реформування та публічно дистанціюватись від його наслідків та результатів.
5.      Найважливіші завдання пілотного експерименту не містять чіткої методології  їх вирішення. Для прикладу, відсутність публічно заявлених  критеріїв  формування госпітальних округів супроводжується розповсюдженням серед громадян чуток та певних політичних зловживань. Недостатнє нормативне забезпечення заходів пілотного експерименту в системі охорони здоров’я  також провокує виникнення конфліктних ситуацій.
6.    Пілотний експеримент не містить чітких індикаторів результативності, що унеможливлює  усвідомлення громадянами обґрунтованості завдань, які визначені органами влади в цій сфері.  
7.    На національному та регіональних рівнях досі не вироблені  доступні для різних груп громадян  інформаційні продукти про зміст та мету пілотного експерименту  в системі охорони здоров’я. Інформація , яка надходить від  місцевих органів влади, не є такою, яка може бути ефективно розповсюджена серед різних груп громадян. Іншою стороною цієї проблеми є те, що органи влади, які адмініструють пілотний експеримент,   не забезпечені дієвими каналами надходження зворотної інформації  від громадян, професійних спільнот, місцевих громад тощо.
Експертна група звернула увагу заступника голови – начальника головного управління здоров’я Донецької ОДА О.Б.Петряєвої на те, що  ці та інші  проблемні прояви  містять прямі загрози для результативності пілотного експерименту  в системі охорони здоров’я Донецької області.  Напрямком усунення цих проблем має  стати перегляд та доповнення запланованих заходів пілотного експерименту на предмет кардинального посилення форм та  механізмів залучення  громадськості до процесу прийняття рішень, формування на принципах зворотного зв’язку   інформаційної стратегії  експерименту. 
Експертна група  висловлює готовність на принципах конструктивної та рівноправної співпраці з місцевими органами влади сприяти вирішенню вказаних проблем.

Комітет виборців України

Добавить комментарий