Які ЗМІ Донецької області найчастіше досліджують випускники кафедри журналістики?

Які ЗМІ Донецької області найчастіше досліджують випускники кафедри журналістики?

Другого червня 2012 року дипломи про вищу освіту зі спеціальності «Журналістика» у Донецькому національному університеті отримали 39 спеціалістів та 15 магістрів. Це шостий випуск кафедри журналістики, яка працює на філологічному факультеті ДонНУ вже одинадцятий рік. Більшість випускних кваліфікаційних студентських наукових робіт традиційно присвячено дослідженню проблематики регіональних ЗМІ. Кожна четверта дипломна робота, що була захищена у травні 2012 року, отримала оцінку «відмінно».

Державну екзаменаційну комісію для студентів-журналістів цього року очолив доктор історичних наук, професор кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету імені Івана Франка Іван Крупський, який, окрім загальної високої оцінки фахового рівня випускників кафедри журналістики ДонНУ відзначив досконале володіння студентами українською мовою. «За декілька днів роботи у складі державної комісії я переконався, що  кафедра журналістики  налагодила  плідну співпрацю з багатьма медіа-структурами регіону, бо рецензентами студентських робіт були головні редактори  провідних газет, журналів, телекомпаній, а також впливових недержавних організацій, зокрема Донецького прес-клубу, — зауважив професор Крупський. — Щодо випускних робіт, приємно вразила різноманітність тематики та проблематика, якої сміливо торкаються дипломники, а також ефектність, з якою студенти презентували свої дослідження за допомогою електронних засобів, відео та, навіть, перфомансу».

Другого червня 2012 року дипломи про вищу освіту зі спеціальності «Журналістика» у Донецькому національному університеті отримали 39 спеціалістів та 15 магістрів. Це шостий випуск кафедри журналістики, яка працює на філологічному факультеті ДонНУ вже одинадцятий рік. Більшість випускних кваліфікаційних студентських наукових робіт традиційно присвячено дослідженню проблематики регіональних ЗМІ. Кожна четверта дипломна робота, що була захищена у травні 2012 року, отримала оцінку «відмінно».

Державну екзаменаційну комісію для студентів-журналістів цього року очолив доктор історичних наук, професор кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету імені Івана Франка Іван Крупський, який, окрім загальної високої оцінки фахового рівня випускників кафедри журналістики ДонНУ відзначив досконале володіння студентами українською мовою. «За декілька днів роботи у складі державної комісії я переконався, що  кафедра журналістики  налагодила  плідну співпрацю з багатьма медіа-структурами регіону, бо рецензентами студентських робіт були головні редактори  провідних газет, журналів, телекомпаній, а також впливових недержавних організацій, зокрема Донецького прес-клубу, — зауважив професор Крупський. — Щодо випускних робіт, приємно вразила різноманітність тематики та проблематика, якої сміливо торкаються дипломники, а також ефектність, з якою студенти презентували свої дослідження за допомогою електронних засобів, відео та, навіть, перфомансу».
Як свідчать результати спостережень декількох років, серед газет, що виходять у регіоні, найчастіше студенти досліджують «Донбасс», «Донеччину» та «Донецкие новости», щодо електронних медіа, серед лідерів залишається державний «27-й» та «Перший муніципальний» телеканали.
Серед розвідок студентів денного відділення найвищі оцінки державної комісії отримали роботи на теми: «Драматургія телевізійного інтерв’ю», «Контент першої шпальти сучасного масового видання», «Інструментарій  сучасного журналістського тексту та критерії його ефективності», «Українське інтернет-телебачення: сучасний стан, особливості і перспективи розвитку», «Висвітлення повсякденного життя у православній пресі», «Комунікація з аудиторією у газеті «Донбасс»: онлайновий та офлайновий варіанти» тощо.
«Поєднання теорії з практикою проявляється насамперед у випускних кваліфікаційних роботах, – вважає завідувачка кафедри журналістики, доктор наук з соціальних комунікацій, професор Інеса Артамонова. — Найголовніше, на мій погляд, щоб творчі надбання наших студентів знаходили втілення у ЗМІ, як це і було цього року. Так, документальний цикл, підготовлений як магістерський проект Катериною Яковленко «Це — Донбас. Я тут живу», було апробовано на ТК «Донбас», Інтернет-проект «Sobytijno» Анзора Домузашвілі був втілений у соціальних мережах. І взагалі зміст та результати студентських досліджень нерідко заслуговують на увагу не тільки наукової спільноти, а й, насамперед, редакцій газет, телеканалів, Інтернет-видань, яких вони безпосередньо стосуються. До речі, кафедра може надати зацікавленим можливість ознайомитися з текстами дипломних робіт та проектів, у яких студенти розкривають та аналізують певні проблеми та перспективи конкретних ЗМІ».
Щороку випускники все активніше використовують можливість замість класичної дослідницької дипломної роботи створювати власні творчі проекти, наприклад, «Популярний модний журнал у контексті сучасної української преси. Проект видання «КабLook» Олени Коровіної. А найбільш яскраве враження на державну комісію справили роботи магістрів Юлії Яновської («Портрет сучасника в українських молодіжних Інтернет-виданнях»), Катерини Мазохи («Сучасні ЗМК як засіб соціальної мобілізації молоді») та Анастасії Фурман («Телепрограма для підлітків: концепція та вплив на адресата»), додатком до якої стала 20-хвилинна телепередача.
«Анастасія Фурман не тільки провела масштабний моніторинг провідних українських телеканалів на предмет наявності у них якісного телепродукту для підлітків, але й, побачивши відсутність таких програм на сучасному вітчизняному телебаченні, запропонувала проект телепрограми для підлітків «Знайти себе». Я вважаю (і моя думка збігається з оцінкою державної комісії), що, по-перше, такої програми що до пошуку себе молодою людиною — і в майбутній професії, і в житті загалом, — ще й такою мовою, яка і зрозуміла, і близька підліткам, на сучасному телебаченні немає. А, по-друге, проект зроблений на такому рівні, що він безперечно має зацікавити керівництво телевізійних каналів і вартий уваги молодого глядача», — коментує науковий керівник студентки доцент кафедри журналістики Олена Тараненко.
Викладачі кафедри сподіваються, що медіа-структури Донецької області (а багато з них добре знайомі зі студентами кафедри журналістики, бо приймають їх у себе на практиці) звернуть увагу і на такий аспект діяльності молодих колег, як наукові дослідження.

Контакти:
телефон кафедри журналістики ДонНУ: 304-27-85
e-mail: donjourn@mail.ru
Юлія Акімова

Добавить комментарий