Прес-конференція в рамках відзначення 2 лютого – Всесвітнього дня водно-болотних угідь

Прес-конференція в рамках відзначення 2 лютого – Всесвітнього дня водно-болотних угідь

2 Лютого – Всесвітній день водно-болотних угідь. В цьому році за пропозицією Рамсарської конвенції Всесвітній день водно-болотних угідь відзначається під девізом «Водно-болотні угіддя і туризм». Цей девіз актуальний з огляду на те, що туризм, пов’язаний з водно-болотними угіддями, є надзвичайно популярним видом відпочинку.
Згадаймо, що водно-болотні угіддя – це річки і озера, морське узбережжя і лимани, і з рештою болота. Всі ці території активно використовуються для рибалки і полювання, пляжного та активного відпочинку, різноманітних водних видів спорту. Саме тому використання водно-болотних угідь для туризму має велике значення як на місцевому, так і на національному рівнях. Ця діяльність сприяє економічному розвитку та створює можливості для подальшого сталого розвитку регіонів.
Водночас водно-болотні угіддя надають широкий спектр екосистемних послуг і забезпечують населення необхідними природними ресурсами – від чистої води та продуктів харчування до будівельних матеріалів.

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів (відома під назвою «Рамсарська конвенція» за назвою міста заснування – Рамсар, що в Ірані) розпочала свій відлік 2 лютого 1971 року. Цього року Конвенція святкує свою 41-шу річницю.
29 жовтня 1996 року після схвалення Верховною Радою відповідного Закону, Україна поновила своє членство і входить в число 160 країн – Договірних сторін Конвенції. Керівним органом Конвенції є Конференція Договірних сторін, яка проводить свої наради один раз на три роки.

2 Лютого – Всесвітній день водно-болотних угідь. В цьому році за пропозицією Рамсарської конвенції Всесвітній день водно-болотних угідь відзначається під девізом «Водно-болотні угіддя і туризм». Цей девіз актуальний з огляду на те, що туризм, пов’язаний з водно-болотними угіддями, є надзвичайно популярним видом відпочинку.
Згадаймо, що водно-болотні угіддя – це річки і озера, морське узбережжя і лимани, і з рештою болота. Всі ці території активно використовуються для рибалки і полювання, пляжного та активного відпочинку, різноманітних водних видів спорту. Саме тому використання водно-болотних угідь для туризму має велике значення як на місцевому, так і на національному рівнях. Ця діяльність сприяє економічному розвитку та створює можливості для подальшого сталого розвитку регіонів.
Водночас водно-болотні угіддя надають широкий спектр екосистемних послуг і забезпечують населення необхідними природними ресурсами – від чистої води та продуктів харчування до будівельних матеріалів.

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів (відома під назвою «Рамсарська конвенція» за назвою міста заснування – Рамсар, що в Ірані) розпочала свій відлік 2 лютого 1971 року. Цього року Конвенція святкує свою 41-шу річницю.
29 жовтня 1996 року після схвалення Верховною Радою відповідного Закону, Україна поновила своє членство і входить в число 160 країн – Договірних сторін Конвенції. Керівним органом Конвенції є Конференція Договірних сторін, яка проводить свої наради один раз на три роки. Остання -10-а нарада Конференції Договірних сторін відбулася у жовтні-листопаді 2008 року у м. Шангвон (Республіка Корея). Наступна Конференція відбудеться в м. Бухарест (Румунія) у липні 2012 року.
Згідно із статтею 1 Конвенції під водно-болотними угіддями розуміють райони маршів, боліт, драговин, торфовищ або водойм – природних або штучних, постійних або тимчасових, стоячих або проточних, прісних, солонкуватих або солоних, включаючи морські акваторії, глибина яких не перевищує шість метрів. Для визначення угідь, які можуть бути заявлені до спеціального Переліку водно-болотних угідь міжнародного значення, розроблені критерії, серед яких: типовість та унікальність екосистем для біогеографічного регіону, цінність угіддя для підтримання біологічного різноманіття регіону, існування ендемічних, рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, місце регулярного перебування понад 20 тис. водних птахів, або важливе місце для нересту, нагулу і зимівлі місцевих видів риб тощо. Кожна країна – Договірна сторона Конвенції має заявити до Переліку водно-болотних угідь міжнародного значення принаймні одне своє угіддя і взяти його під охорону.
В Україні в даний час перелік включає 1970 угідь загальною площею 190,7 млн. га. З них 22 водно-болотних угіддя отримали статус міжнародних у 1995 році, а в 2004 році Бюро Рамсарської конвенції прийняло рішення про надання міжнародного статусу ще 11 водно-болотним угіддям України, які знаходяться у межах територій природно-заповідного фонду України.
В Донецькій області знаходяться два водно-болотних угіддя міжнародного значення: «Затока Білосарайська та коса Білосарайська» (площа 2 тис.га, Першотравневий р-н) та «Затока Крива та коса Крива» (площа 1,4 тис.га, Новоазовський р-н), розташовані в межах створеного у 2000 році на узбережжі Азовського моря регіонального ландшафтного парку «Меотида».
З метою збереження, відтворення і раціонального використання типових та унікальних природних комплексів узбережжя Азовського моря, що мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення, Указом Президента України від 25.12.2009 № 1099/2009 створено національний природний парк «Меотида» площею 20720,9531 га.
Створення національного природного парку «Меотида» на базі регіонального ландшафтного парку «Меотида» сприяє покращенню охорони цінних ділянок прибережних водно-болотних угідь, яка забезпечується штатними інспекторами служби охорони.
З метою подальшої розбудови НПП «Меотида», на базі якого запропоновано створення спільного з Російською Федерацією транскордонного елементу екологічної мережі, наказом Мінприроди України від 21.09.2011 №331 затверджено Положення про національний природний парк «Меотида», наказом від 12.12.2011 № 656-о призначений виконуючий обов’язки директора НПП «Меотида».
Окрім загальнодержавних водно-болотних угідь, на території установ природно-заповідного фонду області існує багато інших водно-болотних угідь, що відповідають вимогам Рамсарської конвенції. Ці угіддя відкриті для екологічного туризму. В рекреаційній зоні регіональних парків створені екскурсійно-туристичні маршрути, екологічні стежки та тропи, стаціонарні та короткочасні місця сімейного відпочинку, туристичні інформаційні центри тощо.
Реалізація на практиці пріоритетів щодо поліпшення збереження водно-болотних угідь можлива лише за умови об’єднання зусиль усіх державних та недержавних установ та організацій, всього населення країни. І всі ми маємо цього прагнути, бо інакше не зможемо подолати нищівні для довкілля країни тенденції, що можуть вилитись у катастрофічні явища для всієї планети.
Сподіваємося, що Ви приєднаєтеся до нас і зробите свій внесок у збереження та відтворення надзвичайно цінних для усіх людей водно-болотних угідь!

ПРОГРАМА
10.00. Актова зала обласного Будинку природи
1. Відкриття.
Третьяков Сергій Володимирович − начальник Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області (10 хвилин).
2. Про досвід управління водно-болотними угіддями міжнародного значення.
Молодан Геннадій Миколайович − директор НПП «Меотида», заслужений природоохоронець України
(15 хвилин).
3. Відповіді на питання та обговорення.

Добавить комментарий